Συνέργεια

Η συνέργεια και η διασύνδεση αποτελούν το βασικό άξονα οργάνωσης των δράσεων της ΝΩΜΩ πρακτική που υποβοηθείται από το γεγονός ότι οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς, στους οποίους βασίζεται η δραστηριότητα της,  περιλαμβάνουν μία πληθώρα πεδίων δράσης: σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, δημιουργικές εκφράσεις και αφηγήσεις, τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, τεκμηρίωση αγαθών και υπηρεσιών πολιτισμού. 

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα καθώς και οι συγγενικοί της όροι έχουν μεγάλη σημασία και κινητοποιούν πλέον σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια κοινότητα. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στον οργανισμό ΝΩΜΩ να διερευνήσει τη δυνατότητα σχεδιασμού μίας στρατηγικής μακροχρόνιας βιωσιμότητας μέσα από δράσεις που άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος ή των εκφάνσεων υλικής κληρονομιάς και παράλληλα να επιδιώξει κάτα το […]