Προσέγγιση

Η ΝΩΜΩ ΑΜΚΕ επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς μέσω θεματικών αξόνων για την υλοποίηση πολιτιστικού έργου, έρευνας και ανάπτυξης και την ταυτόχρονη απορρόφηση νέων τεχνολογιών. Με αυτό τον τρόπο πρόσκαιρα διαφορετικοί κόσμοι δύνανται να αφήσουν κοινά χνάρια στο μονοπάτι του πολιτισμού. 

Χώρος

Οι δράσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο του πρώτου θεματικού άξονα της ΝΩΜΩ προσεγγίζουν το θέμα, το ΧΩΡΟ με πολυδιάστατο τρόπο, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία του για τη συγκρότηση και τη δυναμική κρίσιμων πεδίων της ανθρώπινης ζωής: τόσο από άποψη αναγνώρισης και κανονικοποίησης του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου στο χρόνο (σύμπαν, πλανήτης κλπ) και παράλληλα τον έλεγχο […]