Νωμάω (-ώ): διανέμω, μοιράζω || ελέγχω, χαλιναγωγώ || ανακινώ νοερά || σκέπτομαι, μελετώ
Ετυμ. < ρ. νέμω  

Η ΝΩΜΩ ΑμΚε, ιδρύθηκε το 2021 από τις νησιώτισες Αλεξάνδρα Γρυπάρη και Σοφία Ζησίμου, μέρος της δημιουργικής ομάδας του έργου “Εικονικο Μουσείο Τήνου”. Η ΝΩΜΩ στόχο έχει να συνθέσει δημιουργικές αφηγήσεις, με επιστημονική μεθοδολογία και τεχνολογικές διαδικασίες σε μία προσπάθεια εξερεύνησης της ανθρώπινης δημιουργίας .

Η μεθοδολογική της προσέγγιση, η οποία καθορίζει την ταυτότητα της, αφορά στην τροφοδότηση  πειραματικών διαδικασιών και δράσεων για τη σύνθεση των πεδίων της επιστήμης – τέχνης και τεχνολογίας μέσα από θεματικούς άξονες μεσοπρόθεσμης διάρκειας, με πρώτο τον χώρο.

Η δημιουργική ομάδα πίσω από τη ΝΩΜΩ: Καλλιτεχνική διεύθυνση-Αλεξάνδρα Γρυπάρη, Υπεύθυνη επικοινωνίας – Διεύθυνση παραγωγής-Σοφία Ζησίμου, Δημόσιες σχέσεις-Καλλιόπη Παπαδά, Social media manager Ναυσικά Διαμαντοπούλου, Σχεδιασμός λογότυπου – Πηγή Wong, Σχεδιασμός ψηφιακών μέσων-Βασίλης Κιάρι.