Προσέγγιση

Η ΝΩΜΩ ΑΜΚΕ επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς μέσω θεματικών αξόνων για την υλοποίηση πολιτιστικού έργου, έρευνας και ανάπτυξης και την ταυτόχρονη απορρόφηση νέων τεχνολογιών. Με αυτό τον τρόπο πρόσκαιρα διαφορετικοί κόσμοι δύνανται να αφήσουν κοινά χνάρια στο μονοπάτι του πολιτισμού. 

Η ΝΩΜΩ

  • Δημιουργήθηκε με πρόθεση να διευκολύνει στην διασύνδεση τομέων και εδικοτήτων με έμφαση στην εξωστρέφεια. Το όραμα της συγκροτούν τόσο η διεύρυνση της πρόσβασης ανάμεσα στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς με κριτήριο τις ομάδες κοινού, όσο η προσέγγιση τους σε έρευνα και ανάπτυξη, όσο και η προώθηση τεχνολογιών αιχμής σε δημιουργικές δράσεις και αφηγήσεις με γνώμονα ερευνητικό έργο όσο και η δημιουργία στρατηγικής βιωσιμότητας.
  • Υλοποιεί τις δράσεις της μέσα από θεματικούς άξονες, οι οποίοι διευκολύνουν στην διασύνδεση θεματικών ερευνητικών πεδίων και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, στην συγκεκριμενοποίηση αναγκών πρόσβασης και προσβασιμότητας και εν τέλει στην καταμέτρηση αλλά και ομαδοποίηση τεχνικών θεμάτων προς επίλυση που άπτονται της τεχνολογίας με διάφορους τρόπους.
  • Επιλέγει ως πρώτο θεματικό της άξονα το “ΧΩΡΟ“. Οι ιδιαιτερότητες της χωρικής έκφρασης απασχολούν τον οργανισμό ΝΩΜΩ, έννοιες όπως χρόνος, τόπος – τοπίο, δημόσιος και ιδιωτικός χώρος, αστικοποίηση, ιδιοκτησία, τοπικότητα, ταυτότητα.

Διαφορετικοί κόσμοι δύνανται να αφήσουν κοινά χνάρια στο μονοπάτι του πολιτισμού.

Στα άρθρα που ακολουθούν, η ΝΩΜΩ και η ομάδα της εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τις προτάσεις της για δράσεις και προγράμματα. 

ΧώροςΣυνέργειαΒιωσιμότηταΑνάπτυξηΠολιτιστική Κληρονομιά