Χώρος

Οι δράσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο του πρώτου θεματικού άξονα της ΝΩΜΩ προσεγγίζουν το θέμα, το ΧΩΡΟ με πολυδιάστατο τρόπο, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία του για τη συγκρότηση και τη δυναμική κρίσιμων πεδίων της ανθρώπινης ζωής: τόσο από άποψη αναγνώρισης και κανονικοποίησης του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου στο χρόνο (σύμπαν, πλανήτης κλπ) και παράλληλα τον έλεγχο και τη χρήση του μέσα από την ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων, επιστημών και τεχνολογιών (αρχιτεκτονική, πολεοδομία, βιομηχανία),  όσο της ιδέας του και του καθορισμού της σχέσης με την εξέλιξη της ανθρώπινης υπόστασης.

Χώρος μέσα στο χρόνο

  • Ολόκαινος

Η ολόκαινος εποχή ή απλώς το ολόκαινο (Holocene), είναι μία γεωλογική εποχή στην ιστορία της Γης, η πλέον πρόσφατη. Αυτή η εποχή άρχισε με το τέλος της πλειστόκαινου εποχής, περίπου 10 ως 12 χιλιάδες χρόνια πριν, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. μέχρι σήμερα.

  • Ανθρωπόκαινος

Η ολόκαινος περιλαμβάνει μέσα στα όριά της ως το σημαντικότερο γεγονός την ανάπτυξη του ανθρώπινου είδους και τις, για πρώτη φορά, μεγάλης κλίμακας επιδράσεις του στο γήινο περιβάλλον, Εξαιτίας αυτών ένας νέος όρος, η ανθρωπόκαινος, έχει προταθεί και χρησιμοποιείται ανεπίσημα για το πλέον πρόσφατο τμήμα αυτής της εποχής. 

  • Χώρος

Ο χώρος και όλες του οι εκφάνσεις επαναπροσδιορίζονται συνεχώς μέσα στην ολόκαινο και στην ανθρωπόκαινο, τόσο ως περιβάλλον και εν γένει φυσικός χώρος, όσο ως ανθρωπογενές – αστικός, βιομηχανικός και αγροτικός χώρος, όσο και κοινωνικός χώρος με την εύρετερη έννοια- πατρίδα και ξενιτιά, ατομικός και συλλογικός, προσωπικός και διαπροσωπικός, τοπικός και παγκοσμιοποιημένος,

Δημόσιος και Ιδιωτικός

Οι ιδιαιτερότητες χωρικής έκφρασης της σύγχρονης αστικοποίησης ως πλαίσιο καθορισμού των μετασχηματισμών του δημόσιου χώρου, εδράζονται σε παραμέτρους εθνικά ή/και τοπικά προσδιορισμένες, όπως το καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσης της γης, η αγορά γης και κατοικίας, και το πλαίσιο δυνατοτήτων επενδύσεων, οι παραδόσεις, οι πολιτικές, τα πρότυπα και οι κανονισμοί χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού, ο βαθμός ανάπτυξης των δικτύων, τα προβλήματα στο εσωτερικό των πόλεων κ.λπ. Από άποψη λειτουργιών, στο δημόσιο χώρο έχουν καταχωρηθεί οι λειτουργίες της αγοράς, της αναψυχής, καθώς και οι πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες, ενώ αντιθέτως στους ιδιωτικούς χώρους της επιχείρησης και της κατοικίας πραγματοποιούνται η παραγωγική και αναπαραγωγική διαδικασία.  O Γερμανός κοινωνιολόγος Walter Siebel αναφέρει ότι, από νομικής άποψης, ο δημόσιος χώρος διέπεται από το δημόσιο δίκαιο, ο ιδιωτικός από διατάξεις που προστατεύουν την ιδιοκτησία και την εστία. 

Ιδέα

Η ανθρώπινη υπόσταση και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της, μέσα σε αυτόν, τέχνες, ιστορία, φιλοσοφία, κοινωνία,  ατομικότητα, φύλο, σεξουαλικότητα κλπ.