Προσέγγιση

Η ΝΩΜΩ ΑΜΚΕ επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς μέσω θεματικών αξόνων για την υλοποίηση πολιτιστικού έργου, έρευνας και ανάπτυξης και την ταυτόχρονη απορρόφηση νέων τεχνολογιών. Με αυτό τον τρόπο πρόσκαιρα διαφορετικοί κόσμοι δύνανται να αφήσουν κοινά χνάρια στο μονοπάτι του πολιτισμού. 

Χώρος

Οι δράσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο του πρώτου θεματικού άξονα της ΝΩΜΩ προσεγγίζουν το θέμα, το ΧΩΡΟ με πολυδιάστατο τρόπο, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία του για τη συγκρότηση και τη δυναμική κρίσιμων πεδίων της ανθρώπινης ζωής: τόσο από άποψη αναγνώρισης και κανονικοποίησης του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου στο χρόνο (σύμπαν, πλανήτης κλπ) και παράλληλα τον έλεγχο […]

Συνέργεια

Η συνέργεια και η διασύνδεση αποτελούν το βασικό άξονα οργάνωσης των δράσεων της ΝΩΜΩ πρακτική που υποβοηθείται από το γεγονός ότι οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς, στους οποίους βασίζεται η δραστηριότητα της,  περιλαμβάνουν μία πληθώρα πεδίων δράσης: σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, δημιουργικές εκφράσεις και αφηγήσεις, τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, τεκμηρίωση αγαθών και υπηρεσιών πολιτισμού. 

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα καθώς και οι συγγενικοί της όροι έχουν μεγάλη σημασία και κινητοποιούν πλέον σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια κοινότητα. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στον οργανισμό ΝΩΜΩ να διερευνήσει τη δυνατότητα σχεδιασμού μίας στρατηγικής μακροχρόνιας βιωσιμότητας μέσα από δράσεις που άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος ή των εκφάνσεων υλικής κληρονομιάς και παράλληλα να επιδιώξει κάτα το […]